Nájdete nás

Kontakt

Cabajská 27/10, 949 01 Nitra

Zodpovedný vedúci:
Bc.Peter Sabo, +421 907 424 422
info@servisvzv.sk

Office manager:
Elena Kapustová, +421 918 457 580
office@servisvzvsabo.sk

Otváracia doba:
Po – Pi: 7:00 – 15:30 hod

Revízne kontroly

Zabezpečíme:

  • komplexnú technickú prehliadku vysokozdvižného vozíka, ktorú je potrebné vykonať jeden krát za rok
  • vystavenie protokolu o stave spôsobilosti VZV prevádzke
  • zoznam opatrení na odstránenie chýb
  • odstránenie závad našimi servisnými technikmi

Po úspešnom prevedení technickej prehliadky vám bude vystavený platný technický preukaz na VZV.

Technické prehliadky sú vykonávané podľa platných noriem STN a v súlade s ISO 3691.