Nájdete nás

Kontakt

Cabajská 27/10, 949 01 Nitra

Zodpovedný vedúci:
Bc.Peter Sabo, +421 907 424 422
info@servisvzv.sk

Office manager:
Elena Kapustová, +421 918 457 580
office@servisvzvsabo.sk

Otváracia doba:
Po – Pi: 7:00 – 15:30 hod

Servis VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV a servis PALETOVÝCH vozíkov

Desta, Toyota, Still, BT, Detvan, Linde, Clark, Yale, Jungheinrich, Hyster, Gekkon, Caterpillar Balcancar, OM Pimespo, Cesab a iné

 • Servisní technici firmy SERVIS VZV SABO okamžite zasiahnu aj na vašom pracovisku za pomoci mobilnej dielne vybavenej potrebným náradím a náhradnými dielmi.
 • Priamo pri prvom výjazde je zaznamenaná 90 % – ná úspešnosť okamžitého odstránenia závady.

Kvalifikovaný zásah predlžuje životnosť vozíkov

 • Servis vysokozdvižných vozíkov vykonávajú len kvalifikovaní, vyškolení pracovníci, ktorí majú špeciálne oprávnenia na túto činnosť a sú pravidelne doškoľovaní.
 • Servisný technik dokáže rýchlo určiť závadu a presne špecifikovať potrebný náhradný diel lepšie, ako domáci majster.
 • Neodborný zásah do vo vozíka môže spôsobiť značné škody, jediné nesprávne zvolené tesnenie v hodnote pár korún môže spôsobiť tisíckorunové straty.

Generálne opravy (GO)

 • Generálne opravy rozdelíme podľa želania zákazníka na čiastkové GO motora, GO prevodovky, GO hydrauliky alebo kompletné GO VZV.
 • Vypracujeme cenovú ponuku na každú opravu osobitne.
 • VZV od nás odchádza po GO ako nový, dokonca s novým náterom a bezpečnostnými nálepkami podľa predpisov a noriem s novo vystaveným technickým preukazom.
 • Záruky na generálne opravy sú 3-6 mesiacov.

Repasovanie vozíkov

 • Repasovanie je rozobratie, prehliadka a oprava VZV pri ktorej sa na rozdiel od bežnej opravy odstránia aj skryté závady.
 • Zabezpečíme odvoz a dovoz zákazníkovi.
 • Repasovanie komplet celého vozíka alebo len časti podľa želania zákazníka.